Política d’ús i privadesa

La Jané Mateu Foundation és la titular del lloc [https://janemateufoundation.org/] (el “Sitio Web”) i és la responsable del tractament de les dades personals dels usuaris del Lloc Web de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016 /679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD ”), i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (“LSSI-CE”).

Jané Mateu Foundation us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

La Jané Mateu Foundation amb domicili a efectes de notificaciones a l’Avda. Universitat Autònoma, 13. 08290 Cerdanyola del Vallès. Barcelona. és responsable del tractament de les dades personals dels usuaris que es recullin o generin com a conseqüència de la navegació i ús del Lloc Web. Podeu contactar amb la Jané Mateu Foundation a través de qualsevol dels següents mitjans de contacte:

– Identitat: Jané Mateu Foundation

– CIF: G16694192

– Domicili: Avda. Universitat Autònoma, 13. 08290 Cerdanyola del Vallès. Barcelona.

– Telèfon: 638 89 82 05

– Correu electrònic: info@janemateufoundation.org

Així mateix, podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la Jané Mateu Foundation a través de l’adreça de correu electrònic xaguilar@stegroup.com.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades personals dels usuaris es tractaran de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, inclòs el RGPD i la LOPDGDD.
Abans de proporcionar qualsevol dada personal, l’usuari deu haver llegit detingudament i haver comprès aquesta Política de Privadesa. En acceptar aquesta Política de Privadesa garanteix que les dades personals proporcionades a la Jané Mateu Foundation són exactes, veraces i estan actualitzades.
Les dades personals dels usuaris demanats a través del Lloc Web, en el moment de la reserva de pistes i per a l’enviament d’informació sobre esdeveniments, activitats, tornejos i competicions es tractaran per a les següents finalitats i bases jurídiques:

Finalitat Categories de dades personals Base jurídica
1. Enviament de comunicacions comercials
Remetre les comunicacions comercials publicitàries, informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic. Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris. Article 6.1.f) del RGPD.

Interès legítim de la Jané Mateu Foundation consistent a realitzar comunicacions comercials sobre productes o serveis similars.

Els usuaris poden exercir el dret d’oposició.

Enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la newsletter o mitjançant el checkbox d’acceptació d’enviament de publicitat. Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris. Article 6.1.a) del RGPD. Consentiment de lusuari per a enviament de comunicacions comercials.
2. Gestió i control de la relació contractual
Realitzar les prestacions de serveis contractats o subscrits pel client i gestionar i controlar la relació contractual. Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris.

Dades relatives als serveis contractats pel client.

Article 6.1.b) del RGPD.

Gestió, control i execució de la relació jurídica entre el client i la Jané Mateu Foundation.

Utilitzar les vostres dades per contactar a l’usuari tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat o per donar resposta a les qüestions plantejades a l’apartat de contacte. Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris. Article 6.1.f) del RGPD.

Interès legítim de la Jané Mateu Foundation consistent a realitzar comunicacions comercials sobre productes o serveis similars.

Els usuaris poden exercir el dret d’oposició.

3. Seguretat i funcionament del Lloc Web
Realització d’estadístiques sobre l’ús i el funcionament del Lloc Web per millorar la qualitat del Lloc Web i els serveis. Dades de navegació i adreça IP. Article 6.1.f) del RGPD.

Interès legítim de la Jané Mateu Foundation consistent a analitzar l’ús i funcionament del Lloc Web per millorar-lo.

Garantir la seguretat informàtica del Lloc Web, desenvolupar, preparar, fer proves amb la finalitat principal de millorar i identificar errors i anomalies. Dades de navegació i adreça IP. Article 6.1.f) del RGPD.

Interès legítim de Jané Mateu Foundation consistent a garantir la seguretat del Lloc Web, millorar i identificar errors i anomalies.

4. Obligacions legals
Compliment d’obligacions legals de la Jané Mateu Foundation.

.

Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i qualsevol altra dada personal dels usuaris que requereixin les autoritats públiques competents en el marc de les potestats. Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades.

Compliment d’obligacions legals de La Jané Mateu Foundation..

 

Finalitat
1. Enviament de comunicacions comercials
Remetre les comunicacions comercials publicitàries, informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic.
Enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la newsletter o mitjançant el checkbox d’acceptació d’enviament de publicitat.
2. Gestió i control de la relació contractual
Realitzar les prestacions de serveis contractats o subscrits pel client i gestionar i controlar la relació contractual.
Utilitzar les vostres dades per contactar a l’usuari tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat o per donar resposta a les qüestions plantejades a l’apartat de contacte.
3. Seguretat i funcionament del Lloc Web
Realització d’estadístiques sobre l’ús i el funcionament del Lloc Web per millorar la qualitat del Lloc Web i els serveis.
Garantir la seguretat informàtica del Lloc Web, desenvolupar, preparar, fer proves amb la finalitat principal de millorar i identificar errors i anomalies.
4. Obligacions legals
Compliment d’obligacions legals de la Jané Mateu Foundation.

.

Categories de dades personals
1. Enviament de comunicacions comercials
Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris.
Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris.
2. Gestió i control de la relació contractual
Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris.

Dades relatives als serveis contractats pel client.

Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris.
3. Seguretat i funcionament del Lloc Web
Dades de navegació i adreça IP.
Dades de navegació i adreça IP.
4. Obligacions legals
Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i qualsevol altra dada personal dels usuaris que requereixin les autoritats públiques competents en el marc de les potestats.
Base jurídica
1. Enviament de comunicacions comercials
Article 6.1.f) del RGPD.

Interès legítim de la Jané Mateu Foundation consistent a realitzar comunicacions comercials sobre productes o serveis similars.

Els usuaris poden exercir el dret d’oposició.

Article 6.1.a) del RGPD. Consentiment de lusuari per a enviament de comunicacions comercials.
2. Gestió i control de la relació contractual
Article 6.1.b) del RGPD.

Gestió, control i execució de la relació jurídica entre el client i la Jané Mateu Foundation.

Article 6.1.f) del RGPD.

Interès legítim de la Jané Mateu Foundation consistent a realitzar comunicacions comercials sobre productes o serveis similars.

Els usuaris poden exercir el dret d’oposició.

3. Seguretat i funcionament del Lloc Web
Article 6.1.f) del RGPD.

Interès legítim de la Jané Mateu Foundation consistent a analitzar l’ús i funcionament del Lloc Web per millorar-lo.

Article 6.1.f) del RGPD.

Interès legítim de Jané Mateu Foundation consistent a garantir la seguretat del Lloc Web, millorar i identificar errors i anomalies.

4. Obligacions legals
Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades.

Compliment d’obligacions legals de La Jané Mateu Foundation..

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres i, en qualsevol cas, per un termini de 6 anys després de la terminació. Tot i això, conservarem determinades dades degudament bloquejades durant el temps necessari per atendre qualsevol tipus de responsabilitat legal o contractual (p.ex. fins a la prescripció de la responsabilitat que pogués derivar de la normativa en matèria de protecció de dades).

 

DADES DE TERCERS

Si un usuari proporciona dades personals de tercers a la Jané Mateu Foundatoin, l’usuari manifesta expressament que les dades personals són facilitades amb el consentiment exprés del seu titular i havent-lo informat prèviament del tractament de les seves dades personals.

 

UTILITZACIÓ DE GALETES I ALTRES TECNOLOGIES SIMILARS

La Jané Mateu Foundation utilitza galetes quan un usuari navega pel Lloc Web. A través d’aquestes galetes, es podrà recopilar informació per generar perfils sobre els usuaris i el seu ús de la plataforma. Podeu trobar més informació sobre l’ús de cookies a la nostra política de cookies.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

La Jané Mateu Foundation no duu a terme cap cessió o comunicació de dades a tercers a no ser que hi hagi necessitat raonable per a la gestió i el control del Lloc Web o per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

La Jané Mateu Foundation tampoc no es realitzaran transferències internacionals de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Així mateix, les dades dels usuaris podran ser tractades per encarregats del tractament sempre que sigui necessari per donar compliment a la relació contractual ia la prestació del servei.

 

DRETS DELS INTERESSATS

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant la Jané Mateu Foundation presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a xaguilar@stegroup.com indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS” , i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Els usuaris poden exercir qualsevol dels drets que li concedeix la normativa de protecció de dades, que consisteixen a:

– Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

– Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

– Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

– Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.

– Dret de limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament.

– Dret a la portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquesta pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

– Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

– Dret a retirar el consentiment prèviament donat: com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Els usuaris també tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de competent si considera que es poden haver vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les dades. A Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. La Jané Mateu Foundation ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

 

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

 

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Jané Mateu Foundation es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Qualsevol modificació serà comunicada a l’usuari.

 

Última revisió: novembre 2022

© Barcelona, JANÉ MATEU FOUNATION 2022. Prohibida la reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.